23 Дек 2020

Н.Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы-этнографиялық оркестрінің «ЖАҢА ЖЫЛ» концерті.

Бас дирижері: ҚР еңбек сіңірген қайраткері Дінзұхра Тілендиева

Дирижерлар: ҚР еңбек сіңірген артисі Жалғасбек Бегіндіков, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мүсілім Әмзе

Солистер:  халықаралық байқаулардың лауреаттары Абай Қойшыбаев, Жамбыл Мейірбеков, Дастан Қазкенов, Әбілхайыр Бейсеков, Балжан Жүнісова, Асем Аубакирова, Мадина Ерланова, Фархат Кубиев, Олег Татамиров, Дінмухамед Көшкінбаев 

Академический фольклорно-этнографический оркестр им.Н.Тлендиева

Главный дирижер: заслуженный деятель РК Динзухра Тлендиева

Дирижеры: заслуженный артист РК Жалгасбек Бегендиков, заслуженный деятель РК МуслимЭмзе

Солисты: лауреаты международных конкурсов Абай Койшыбаев, Жамбыл Мейирбеков, Дастан Казкенов, Абылхаир Бейсеков, Балжан Жунисова, Асем Аубакирова, Мадина Ерланова, Фархат Кубиев, Олег Татамиров, Динмухамед Кошкинбаев